Dökme Şap

Kraft torbalardaki Persan Isı ve Ses Yalıtım Şapı istenildiğinde 100 ve 200 desimetreküp’lük polietilen torbalarla dökme olarak verilebilir. Torbalı ürünlerde bütün gerekli elemanlar torba içerisindedir. Sadece su ile kanştırılarak uygulama yapılır. Dökme şapta ise çimento ( 200kg/m3 ) ve su ( 350lt/m3 ) verilen oranlarda ilave edilerek uygulanır. Torbalı ve dökme şap klasik şap makinalan ile uygulanabilir.