Tasnif Edilmiş Ham Perlit

Tasnif Edilmiş Ham Perlit

Tasnif Edilmiş Ham Perlit

Perlitin fiziksel ve kimyasal özellikleri aşağıdaki gibidir.

Fiziksel Özellikleri

Renk : Beyaz, gri ve tonları
Yumuşama noktası : 870-1100 °C
Ergime noktası : 1260-1343 °C
PH : 7.5-8.0
Özgül ısı : 0.2 Cal/g °C (837 J/Kg.k)
Özgül ağırlık : 2.2-2.4 g/cc (1100-1200 Kg/m3 )
Refraktif İndeks : 1.5
Serbest nem (%) : Maksimum 0.5
Ağırlık kaybı : İstenildiği kadar
Gevşek yoğunluk : 32-400 kg/m3 (Genleşmiş)
Isı iletkenliği : 0.04 W/m.k (Genleşme)
Asitte erime özelliği : Konsantre sıcak alkali ve hidroklorik asitte erir.
  : Konsantre mineral asitlerinde az erir (% 2)
  : Seyreltik mineral veya konsantre zayıf asitlerde çok az erir (% 0.1)

Kimyasal Özellikleri (%)

SiO2 : 71,0 - 75,0
AlO3 : 12,5 - 18,0
NaO3 : 2,9 - 4,0
K2O : 0,5 - 5,0
CaO : 0,5 - 2,0
Fe2O3 : 0,1 - 0,5
MgO : 0,2 - 0,5
TiO2 : 0,03 - 0,2
MnO2 : 0,0 - 0,1
SO3 : 0,0 - 0,2
FeO : 0,0 - 0,1
Cr : 0,0 - 0,1
Ba : 0,0 - 0,05
PbO : 0,0 - 0,03/0,3
NiO : Eser
Cu : Eser
B : Eser
Be : Eser
Serbest silis : 0,0 - 0,2
Toplam klorürler : Eser - 0,2