Hakkımızda

Persan’ı yakından tanıyın

Hakkımızda

Perlit kiremit yapımı düşüncesi, Erzincan ili Mollaköy beldesi Mollatepe’ de bulunan perlit madeni ile ilişkilidir.

 Erzincan Perlit Madeni 1969 yılında Düzgün Ürün tarafından bulunmuştur.1969 yılından önce perlit madeni Türkiye’ de bilinmiyor ayrıca  perlitin kullanım şekli ve kullanım alanları da bilinmiyordu. Düzgün Ürün tarafından bulunan perlit madenin kullanılması için öncelikle bu madenin kimyasal bileşenleri, fiziksel özellikleri, doğanın coğrafik koşulları( iklim şartları, sıcak ve soğuk ortamda, sular içinde özellikle alkali ve hidrokarbonlu sulara ve asidik bazlara karşı gösterdiği dayanıklılık, bozulma, aşınma, direnç) ve daha birçok bilimsel deneylerle uzun bir çalışma sürecine girilmiştir.


 Perlit kullanım alanlarının araştırılması sırasında özellikle Erzincan Mollatepe doğal perlit madeninin kullanımının u’ inin inşaat sektöründe kullanıldığı ve olumlu sonuçlar verdiği, kullanılan inşaat malzemelerinin üretiminde (çimento, kireç, alçı gibi bağlayıcıların kullanımında) olumsuz bir teknik sonuç oluşmadığı kanaatine varılmıştır.

 Düzgün Ürün, perlitin kullanım alanlarını arttırmak için uzun yıllar perlit madeni üzerinde bilimsel deneylerin sonuçlarının çok doğru olduğunu görmüş ve olası sorunların çözümünü için 20 yıldan fazla bir zaman harcamıştır.
 

İnşaat sektöründe çatı kiremiti üretimi için doğal perlit agregasının kullanımı için;
1.    Bayındırlık Bakanlığı yapı malzemeleri kimya laboratuvarında
2.    TSE laboratuvarında
3.    Maden Tetkik Arama Enstitüsünde
4.    ODTÜ İnşaat bölümü ve Kimya bölümü laboratuvarlarında
5.    Erzincan Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesinde malzeme üzerinde çok yönlü bilimsel araştırmalar yapılmıştır.

Özetle,

1.    Çimentolu bağlayıcı kullanımında suyun etkisi durumunda;

•    Perlitin çözülmediği,
•    Yumuşamadığı,
•    Dağılmadığı,
•    Çimentoyla bileşik yaparken alkali silika oluşmadığı,
•    Zararlı bileşikler oluşmadığı,
•    Demirli imalatta korozyona uğramadığı,
•    Dona dayanıklı olduğu (-40 ° de dona maruz kalınca ürün yüzeyinde kırılma, bozulma, çatlaklar yapmadığı ve -40° de mucize olarak çimentolu beton ve benzeri ürün imalatlarında 5 kadar basınç dayanımının arttığını ve bu olayın çok bariz olarak ODTÜ raporlarıyla da netlik kazandığı)
•    Madenin ana bileşeninin; s-75 Sio2 -13 Al2o3 olduğu MgO=(0) olduğu özellikle çimentolu imalatın mukavemetinin yıllara göre sürekli arttığı ve  uzun yıllar (50-100 yıl gibi)  B.A. betonlarda mukavemet kaybı olmadığı,
•    Kanserojen olmadığı,
•    Çimento ile tepkimeye giren doğal Mollatepe perlit madeninin su geçirmediği ve asla rutubet yapmadığı

hususunda bilimsel verilere dayalı olarak elde edilen bu olumlu sonuçlar neticesinde;

Türkiye’mizin ve dış devletlerin çağdaş bir çatı örtüsü ürünü yapılmasına ihtiyaçlı oldukları konusunda tam bir kanaat oluşmuştur.Bu doğru ve ispat edilmiş ilmi teknik bilgiler çerçevesinde Perlit Çatı Kiremitleri üretimine karar kılınmış olup yurt dışında Almanya, İtalya ve Fransa gibi devletlerin bu konuda deneyimli olabilecekleri teknolojisi de araştırılarak İtalyan Vortex firmasından üretim teknolojisi alınmıştır. Böylece dünyada ve Türkiye de ilk defa doğal perlitten kiremit ve aksesuarlarının üretimi sağlanmıştır.

Yukarıda izah edilen kısa bilgiler çerçevesinde yapılan perlit kiremit yapımı öncüsü Düzgün Ürün’dür.

Çevre Dostu

Yüksek Kalite ve Güvenilirlik Standartlarında

Profesyonel ekibimizle sürdürülebilir ve dayanıklı yapılar oluşturuyor, müşteri memnuniyetini odağımıza alıyoruz.

Güvenilir & Saygın

Yılların verdiği tecrübemizle hızlı ve güvenilir çözümler üretiyoruz.

Deneyimli & Kaliteli

Alanında profesyonel yetkinliklere sahip ekibimizle Türkiye’nin her noktasındayız.

Müşteri Memnuniyeti Odaklı

Müşteri memnuniyetini her zaman odak noktasında tutarak ihtiyaca yönelik hizmet veriyoruz.